Vissza a referenciákhoz

Magyar Posta

magyar_posta_logo

Projekt: Posta hibrid

A KÖFOP keretein belül a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság egy olyan küldeménykövető rendszer kidolgozását kezdte meg, amelyben a postai technológiai folyamat több pontján leolvasásra kerülnek – immár nem csak a csomagküldemények, hanem – a postai azonosított levélküldemények azonosítói is. A projekt része a levélküldemények életútjára vonatkozó információk követésének újraszervezése (belső folyamatszervezés), valamint az ehhez kapcsolódó IT fejlesztések és eszközbeszerzések végrehajtása is.

A fejlesztés – az elektronikus kommunikációs technológiák adta lehetőségek kihasználásával – a jelenlegi „fizikai” levél teljes logisztikai folyamatát módosítja, hatékonyságát, minőségét, transzparenciáját növeli, tervezhetőségét javítja és szerves része a kormányzat teljes körű elektronikus közigazgatás kialakítását célzó törekvéseinek.

A fejlesztés fő célja az információhiányból eredő bizonytalansági tényezők kiküszöbölése, valamint az átláthatóság növelése és a határidők betartásának elősegítése, emellett a fejlesztés jelentős költség és adminisztrációs tehercsökkenést jelent mind a Magyar Postának, mind a szolgáltatást igénybevevőknek – az államigazgatási szerveknek, vállalkozásoknak, lakossági ügyfeleknek.

A fejlesztéssel bevezetésre kerül egy új levéltermék, az azonosított levél, ezzel egy időben megszűnik a belföldi papír alapú tértivevény. A kézbesítés megtörténtének igazolása ezt követően az aláírás képét is tartalmazó elektronikus – vagy többletszolgáltatás igénybevétele esetén arról készített hiteles, papír alapú – dokumentumként áll a feladó rendelkezésére, melynek köszönhetően a postára feladott levélküldemények jelentős része azonosítottá válik, ezzel biztosítva a terméktípustól függő mélységű és elérhetőségű postatechnológiai életútkövetést. Az innováció az ügyfelek részére további kényelmi szolgáltatások lehetőségét is megteremti, illetve támogatja a kézbesítési folyamatot.

A projekt célja, hogy a Magyar Posta Zrt. a hibrid rendszerében az elektronikus kézbesítési igazolásról hiteles papír alapú másolatot tudjon készíteni, képes legyen az azonosított levélküldeményeket kezelni, a küldeményazonosító (ragszám) kezelési folyamatok módosításra kerüljenek, és a megfelelő rendezési sorrend legyen biztosítva a küldemények előállítása során és az OLK-ban történő feladásához.

A megrendelőnek abban segítettünk, hogy a küldemények követésének alapját képező, újonnan kialakítandó Elektronikus Kézbesítési Rendszer (EKR) hibáira fényt derítsünk, és azokat orvosoljuk is.

SZÉKHELY

1115 Budapest,
Bartók Béla út 105-113.
6. emelet

TELEPHELY

7621 Pécs,
Irgalmasok utcája 5.
I. em. (Konzum Irodaház)

INNOBYTE INFORMATIKAI ZRT.

member of 4ig group

EMAIL

info@innobyte.hu

FAX

+36 1 700 2560

TELEFON

+36 1 700 2563